Stora Enso lägger ner i Vikingstad

Bild: Stora Enso

Stora Enso har nyligen släppt sin resultatrapport för fjärde kvartalet 2023, och den visar på minskad lönsamhet. Samtidigt var det operativa rörelseresultatet högre än väntat medan omsättningen var något lägre.

Stora Enso räknar med att marknadsläget kommer att fortsätta att vara osäkert under 2024, med fortsatt begränsad efterfrågan, prispress och knappa marginaler. Bolaget konstaterar emellertid att det vissa positiva tecken som stigande massapriser, minskande globala lager av massa, färre kunder som minskar sina lager samt lägre inflation och räntor.

På grund av det osäkra marknadsläget har bolaget lanserat ett åtgärdsprogram. Bland annat kommer man att lägga ned sin anläggning i Vikingstad, som tillverkar wellpapp. Nedläggningen berör 45 anställda. Beskedet kom som en total överraskning för dem, enligt Dagens Arbete.

- Vi hade inte den blekaste aning, vi såg inga tecken. Vi har alltid levererat bra och alla har varit nöjda med oss, sade Semir Pehilj, klubbordförande för GS till Dagens Arbete.