Stora Enso planerar nedskärningar – tusentals jobb hotade

- I en osäker marknadssituation måste vi koncentrera oss på det vi kan påverka. Bland annat ligger kostnadseffektivitet inom vår kontroll, förklarar Sohlström för tv-sändaren Yle Uutiset.

Stora Enso förbereder ett program för att förbättra lönsamheten, vilket kan leda till att cirka tusen anställda får lämna företaget. Nedskärningarna kommer att beröra hela koncernen, men det är ännu inte klart exakt hur många och från vilka enheter i Finland som kommer att påverkas.

- Marknadssituationen är fortfarande utmanande. Även om det finns tecken på normalisering och vi gör framsteg, är vår prestation fortfarande inte tillfredsställande, säger VD Hans Sohlström. till Yle Uutiset.

Företaget fokuserar på sina kärnverksamheter, vilket innebär att betjäna kunder och producera produkter effektivt. Vissa administrativa uppgifter kan komma att försvinna i processen, med ett mål om att spara 80 miljoner euro.

Kan ske redan under våren

De planerade besparingarna förväntas främst realiseras år 2025, men en betydande del av de möjliga personalminskningarna kan ske redan under första halvåret 2024. Programmet inkluderar inte några nya nedläggningar av produktionsanläggningar.

Under oktober–december minskade Stora Ensos omsättning med nästan en fjärdedel till 2,17 miljarder euro, och det operativa rörelseresultatet sjönk till 51 miljoner euro jämfört med 355 miljoner euro året innan.

Avslutad omstruktureringsprocess

Utdelningen sänks drastiskt till 0,10 euro per aktie, från 0,60 euro föregående år.

Vid slutet av förra året avslutade företaget ett omstruktureringsprogram som inleddes i juni 2023. Detta ledde till en förbättring av det operativa rörelseresultatet med 110 miljoner euro per år och en personalminskning på 1 150 anställda.

År 2023 var företagets omsättning 9,4 miljarder euro, ned från 11,7 miljarder euro året innan. Stora Enso sysselsätter cirka 21 000 personer.

Källa: Finlands TV-Yle Uutiset, Stora Enso