Stora förändringar och utmaningar för Storbritanniens återvinningsindustri

Illustration av en brittisk återvinningsanläggning. Arkivbild

Paul Sanderson, VD för The Recycling Association (TRA) i Storbritannien, sammanfattar sitt första år vid rodret som ett år av betydande förändringar och utmaningar för både föreningen och återvinningsindustrin, för nyhetssajten Euwid. Med ett nytt strategiskt upplägg, en fräsch visuell identitet och flytt till Manchester siktar TRA på att stärka sin position som den "brittiska återvinningsindustris röst".

Denna omstrukturering syftar till att bredda representationen inom återvinningssektorn, inklusive avfall och återvinning av papper, plast, metall, glas samt tjänste- och utrustningsleverantörer.

Sanderson betonar att 2024 ser ut att bli lika utmanande som året innan, med pågående kriser som den i Röda havet under julperioden och introduktionen av utökad producentansvar för förpackningar (EPR) i Storbritannien. TRA hanterar även lagstiftningsutmaningar, reformer av avfallstillstånd, och påverkan av Brexit på återvinningsindustrin, särskilt när det gäller avfallsexport och nya tullregler.

Fokus på cirkulär ekonomi

Med sikte på att främja en cirkulär ekonomi arbetar TRA för att införa kriterier för slutet av avfallsstatus för papper och kartong i Storbritannien. Denna åtgärd syftar till att förbättra kvaliteten och underlätta handeln med återvunna material. TRA:s Traqa-lösning, som utvecklats för att underlätta exporten av återvunna material, fortsätter att växa och hjälper företag att hantera de nya utmaningarna som Brexit medfört.

Allmänna val i sikte

Trots de många utmaningarna framhåller Sanderson att Storbritanniens återvinningsindustri visar på stor motståndskraft och anpassningsförmåga. TRA förbereder sig för att stödja sina medlemmar och deras verksamheter genom att samarbeta med Storbritanniens regering, de avlösta regeringarna, internationella partner och regulatorer för att navigera genom dessa förändringar. Med en förestående allmänval i sikte och de möjliga konsekvenserna för branschens policyer och regleringar, står TRA redo att möta 2024 med en fortsatt stark insats för industrins intressen.

Källa: EUWID