Mondi säkrar framtiden för Hintons massafabrik genom förvärv

Konstnärens intryck av Hintons massafabrik. Arkivbild

Mondi, en världsledande aktör inom förpackningar och papper, har officiellt slutfört förvärvet av Hintons massafabrik från West Fraser Timber, vilket utgör ett viktigt steg för att säkerställa fabrikens framtid och stärka Mondis tillväxt inom segmentet för kraftpapper i Nordamerika.

Affären, som initialt tillkännagavs i juli 2023, resulterade i att Mondi övertog fabriken för en total köpeskilling på 5 miljoner USD. Transaktionen avslutades framgångsrikt efter att ha passerat kanadensiska regleringsgranskningar och uppfyllt alla nödvändiga avslutande villkor, enligt West Fraser.

Hintonfabriken, som är känd för sin produktion av obelagd kraftmassa (UKP), har en kapacitet på 250 000 ton per år. Genom ett långsiktigt avtal kommer West Fraser att fortsätta att förse fabriken med nödvändig fiber, vilket säkerställer en stabil och pålitlig drift för Mondi.

Investerar i kraftpappersmaskin

Mondi planerar att göra betydande investeringar i fabriken för att förbättra produktivitet och hållbarhet. Dessutom avser Mondi, beroende på resultaten från förstudier och tillståndsprocesser, att expandera anläggningen. En central del av denna expansion är införandet av en ny maskin för kraftpapper. Detta strategiska drag syftar till att integrera Mondis verksamhet för papperspåsar inom Amerika, vilket lägger grunden för framtida tillväxt i regionen.

Förra årets tillkännagivande betonade Mondis ambitiösa plan att investera 400 miljoner euro i anläggningens expansion. Huvudfokus för denna investering är installationen av en ny kraftpappersmaskin med en produktionskapacitet på 200 000 ton per år, med målet att den ska vara operativ i andra halvan av 2027. Denna utveckling understryker Mondis åtagande att utöka sin närvaro på den nordamerikanska marknaden samtidigt som man förbättrar sin hållbarhet och produktionskapacitet.

Källa: Mondi Corporation