Interfor minskar virkesproduktionen på grund av marknadsutmaningar

Sågverket i Philomath, som producerar både kilntorkat och grönt virke av Hemlock och Douglasgran, har en årlig kapacitet på 220 miljoner fot. Foto: Interfor

Interfor, ett ledande företag inom skogsindustrin, har tillkännagett en obestämd nedskärning av sågverksverksamheten i Philomath, Oregon, som svar på de ihållande höga kostnaderna för virkesstockar och svaga marknadsförhållanden för virke. 

Denna åtgärd innebär en omedelbar minskning av produktionen, med en planerad fullständig nedstängning av verksamheten senast i slutet av första kvartalet 2024.

Bruce Luxmoore, verkställande vicepresident för USA:s operationer, uttryckte att detta var ett svårt beslut som togs med hänsyn till den föränderliga drifts- och marknadsmiljön. 
Han betonade vikten av företagets anställda och deras bidrag genom åren. Trots nedskärningarna i Oregon kommer Interfor att fortsätta driva sina tre stud mills i nordvästra USA, belägna i Molalla, Oregon, Longview, Washington, och Port Angeles, Washington.

Svaga marknadstrender

Utöver detta har Interfor också meddelat planer på att tillfälligt minska produktionen av virke vid sina anläggningar i British Columbia med cirka 30 miljoner brädfot under första kvartalet 2024. Denna åtgärd är ett svar på en kombination av svaga marknadsförhållanden, låga lager av stockar och ovanligt varmt väder, vilket fortsätter att påverka leveranserna av virkesstockar negativt i många områden av British Columbia.

Företaget kommer att fortsätta övervaka marknadsförhållandena vid alla sina verksamheter och justera sina produktionsplaner i enlighet med detta. Interfors beslut att justera produktionen understryker de utmaningar skogsindustrin står inför och företagets anpassning till dessa för att säkerställa långsiktig hållbarhet och effektivitet.

Källa: Interfor