DS Smith satsar 13 miljoner euro på österrikiska anläggningar för ökad produktion

DS Smith planerar även att investera i andra hållbara åtgärder, bland annat i renovering och modernisering. Foto: DS Smith

DS Smith, en ledande leverantör av hållbara fiberbaserade förpackningslösningar, meddelar en omfattande investering på 13 miljoner euro i sina österrikiska anläggningar i Margarethen am Moos och Kalsdorf bei Graz. Denna finansiella satsning är en del av företagets ambitiösa tillväxtstrategi i Östeuropa och förväntas öka produktionen i Österrike med 20 procent.

Investeringarna omfattar införandet av avancerad maskinutrustning vid båda platserna för att höja kvalitet, produktivitet och innovationskapacitet. I Margarethen har nya pallstaplingsrobotar och transportvagnar installerats, vilket tillsammans med optimering av produktionsprocessen kommer att leda till en betydande effektivitetsökning. Vid Kalsdorf-anläggningen har en ny mappnings- och limningsmaskin (Masterfold) samt en högpresterande stansmaskin (Masterline) tagits i bruk.

Möter växande efterfrågan

Förutom maskininvesteringar pågår modernisering av transportbandssystemet och utvidgning av lagren vid båda anläggningarna, vilket när det slutförs kommer att bidra till att DS Smith kan möta den växande kundefterfrågan genom att öka utgången i Österrike med 20 procent.

En betydande del av investeringen är också inriktad på att förbättra resurs- och återvinningshanteringen, inklusive installationen av en ny stansavfallspress i Kalsdorf, vilket stödjer DS Smiths miljöengagemang.

Renoverar tak

DS Smith planerar även att investera i andra hållbara åtgärder, bland annat renovering och modernisering av taken i Margarethen och Kalsdorf under sommaren 2024, för att möjliggöra installation av storskaliga solcellsanläggningar i framtiden.

Dieter Glawischnig, verkställande direktör för DS Smith Packaging Austria, betonar att investeringarna inte bara säkerställer stabiliteten i försörjningskedjorna och kontinuiteten i det hållbara företagandet, utan också aktivt bidrar till att stärka den regionala ekonomin. Detta inkluderar att bibehålla befintliga arbetstillfällen och samtidigt skapa attraktiva nya jobbmöjligheter för kvalificerade arbetare i regionen.

Källa: DS Smith