MondiDynäs undergår miljardsatsning – förlänger livet med 40 år

MondiDynäs, som utgör den största privata arbetsgivaren i Kramfors kommun, är en del av Mondi-koncernen med global närvaro och 22 000 anställda. Med sitt ursprung i Sydafrika är företagets huvudkontor nu baserat i Wien, Österrike. Foto: MondiDynäs

Pappers- och massabruket MondiDynäs, beläget norr om Kramfors vid Ångermanälvens strand, genomgår för närvarande en omfattande renovering. Projektet, som startade förra året och beräknas vara klart 2026, representerar en investering i miljardklassen och kommer att förlänga anläggningens livslängd med 40 år. Det exakta beloppet för investeringen hålls dock hemligt av företaget.

Anläggningen, som för närvarande sysselsätter cirka 360 personer, kommer under byggprojektets gång att se en topp på ytterligare 500 arbetstillfällen. Trots denna betydande modernisering förväntas dock inte antalet permanenta tjänster öka märkbart.

Helt fossilfri verksamhet som mål

Fabriken i Väja, som är specialiserad på tillverkning av kraftpapper för emballage och papperskassar, har sett en ökande omsättning de senaste åren tack vare växande efterfrågan. Moderniseringen är ett steg mot att göra verksamheten helt fossilfri, med målet att all energiproduktion ska baseras på biobränsle senast 2030.

Denna investering är den andra stora industrisatsningen i Väja-Bollstabruksområdet på kort tid, efter SCA-ägda Bollstasågens jätteinvestering. Industrihistorien i Väja sträcker sig över 150 år tillbaka, med början som sågverksort för att sedan övergå till massa- och papperstillverkning i början av 1900-talet. Efter att ha genomgått flera ägarskiften är anläggningen idag en del av Mondi-koncernen, vilket markerar en ny era av hållbarhet och innovation för regionen.

Källa: SVT, MondiDynäs