Metsä Springs investeringar i skogsbaserade innovationer

Metsä Springs ledningsgrupp. Fr.v. Erik Kolehmainen, Niklas von Weimarn, Katariina Kemppainen. Foto: Metsä Spring
Kuura heter ett utvecklingsprojekt som handlar om att ta fram textilfiber från pappersmassa. Foto: Metsä Spring
Foto: Metsä Spring

Metsä Spring, den finska skogskoncernen Metsä Groups innovationsföretag, meddelade nyligen att de har lett en såddfinansieringsrunda om 10 miljoner kronor i den svenska startupen FineCell.

– FineCell har utvecklat ett nytt material från barrvedmassa. Det är strategiskt intressant för oss som storproducent av massa. Därför har vi fått upp ögonen för dem, säger Niklas von Weymarn, vd för Metsä Spring.

Men den svenska startupen är bara är bara ett av flera projekt, såväl externa som interna, där Metsä Spring gått in med riskkapital de senaste åren.

 

Innovationsföretaget Metsä Spring grundades 2018 med uppdraget att ”investera i och stödjer potentiella hållbara innovationer och teknologier, som hittar nya användningar och ett högre värde för nordiskt trä med syftet att ersätta fossilbaserade material och kemikalier i vardagsprodukter”.

Sedan starten har företaget investerat i sex externa startup, i bolagen Woodio, Innomost, Montinutra, Fiberwood, Adsorbi samt FineCell, samt i två interna utvecklingsprojekt, Kuura och Muoto.

 

Interna och externa projekt

Niklas von Weymarn berättar om uppdelningen av verksamheten i externa och interna projekt: 

– För lite mer än fem år sedan satte vi upp Metsä Spring, ett verktyg för att placera i externa projekt med hög risk, däribland startupföretag och egna dotterbolag.

– I det här skedet ägs startup-företagen oftast av grundarna och placerarna är i minoritet. I ett senare skede kan vår andel bli större, förklarar Niklas. 

I de egna projekten söker Metsä Spring en ”kumpan”, en partner.

 

”Hatten av för dem”

Ett sådant eget projekt byggdes runt utvecklingen av en ny process för att tillverka textilfiber. I det har Metsä Spring inlett ett samarbete med Itochu, som är ett japanskt företag.

– Vi tog kontakt med dem därför att vi själva inte känner till textilmarknaden så väl.

– Huvudsyftet för oss är inte att återvinna eller återanvända massa, utan att köpa in veden och tillverka först pappersmassa och i ett senare skede textilfiber från pappersmassan, säger Niklas och pekar därmed på en väsentlig skillnad mot svenska Renewcell, textilåtervinningsföretaget i Sundsvall, eller Södras OnceMore-projekt.

– Renewcell har gått direkt på återanvändning. Jag lyfter hatten för dem!

Den lyocelliknande textilfibern som Metsä Spring utvecklar, kallad Kuura (vilket betyder rimfrost på finska), har redan börjat tillverkas i en demonstrationsanläggning i Äänekoski, öppnad 2020.  Om projektet senare leder till kommersiell produktion beror bland annat på EU:s nya lagstiftning kring textiler.

 

Jämförs med Södra Skogsägarna

Niklas menar att Metsä Group, koncernen som Metsä Spring tillhör, kan jämföras med Södra Skogsägarna som ägs av sina medlemmar.

– Metsä-koncernens moderbolag är också ett kooperativ med motsvarande ägarstruktur.

Logiskt nog ligger Metsä Spring fokus därför på att få ut så mycket mervärde av skogsråvaran som möjligt. En annan ledstjärna i investeringsstrategin är att gå in i projekt som försöker av klara pilot- och demonstrationsfasen. Med andra ord idéer som befinner sig ”ett eller tvår steg från den egentliga kommersiella fasen (både när det gäller teknik och faktisk affär)”.

Ser ni fram emot att bli en leverantör av vedråvara till FineCell?

– Möjligen, det är svårt att veta var det kommer att sluta, säger Niklas.

 

En stig med fyra steg 

Enligt Niklas von Weymarn kan resan från idé till färdig kommersiell produkt beskrivas som en stig med fyra steg.

– Det första steget är labbnivån. Nästa steg är en pilot. Sedan kommer demonstrationsläge och därefter kan man fundera på hur det skulle bli i kommersiell skala.

Vilka av era projekt ligger nu närmast kommersiell tillämpning?

– Vi har två sådana, varav ett är internt. Det externa heter Woodio. Det handlar om att ersätta porslin och keramik med ett unikt kompositmaterial i lavoarer, badkar och toaletter, där 70-80 procent av volymen är träflis.

Grundad 2016 är Woodio en startup som redan lanserat ett sortiment av tvättställ till badrum, till stor del bestående av det träflisbaserade kompositmaterialet. 2019 gick Metsä Spring in som finansiärer i bolaget.

Vid tillverkning av keramik går det åt stora mängder energi och tillverkningen sker i höga temperaturer, framhåller Niklas som tycker att Woodios produkt därför kan ses som ett alternativ med låga koldioxidutsläpp.

Materialet ska vara helt vattentätt, bedyrar Woodio, och formas genom gjutning till färdiga slutprodukter. Men blir det inte väldigt lätt?

– Det blir inte så mycket lättare än keramik, Woodio gör ganska stabila produkter, säger Niklas, som berättar att Woodio med hjälp av finansieringsrundan 2019 kunde bygga sin demoanläggning i Helsingfors. Nästa steg blir att bygga en fabrik.

 

Tredimensionella förpackningar

Det andra projektet som ligger på upploppet är ett internt projekt, kallat tredimensionella förpackningar.

– När kartong tillverkas får man först ett tvådimensionellt material. I ett senare skede viks kartongen till tredimensionella förpackningar, som vi känner igen från olika konsumentprodukter.

Niklas jämför Metsä Springs projekt med att gjuta tennsoldater. Man använder en form som fylls med massa, en slurry. Efter ihoptryckning, torkning och klippning blir det direkt en slutprodukt.

Det handlar om formpressad fiber men till skillnad från svenska PulPac, som gjort sig ett namn på sina torrformade produkter, är Metsä Springs produkt (som kallas Muoto vilket betyder ”form” på finska) framtagna genom en våt formningsprocess. Användningsområdena är dock desamma - att ersätta engångsprodukter av plast med det fiberbaserade materialet.

Metsä Spring har tillsammans med Valmet startat ett utvecklingsprojekt kring teknologin. Efter en framgångsrik förstudie beslutade Metsä Spring och Valmet att inleda en gemensam demonstrationsfas.

En demoanläggning byggdes i Äänekoski i anslutning till en av Metsä Groups fabriker. Demofabriken togs i drift i maj 2022 och används nu för att studera hur man kan förfina tekniken.

Det här är ett område som utvecklas snabbt, betonar Niklas.

 

Byggs upp av flera skikt

– Samarbetet med Valmet handlar om en helt ny framställning, som är mycket mer effektiv, och där slutprodukten ser mycket bättre ut än vad som finns på marknaden idag

Hurdå?

– En sak som är helt annorlunda är att vi bygger upp produkter av ett antal massalager. Idag brukar det bara vara ett lager. Sedan är processen helt automatiserad, vilket gör den mer kostnadseffektivt.

Niklas förklarar att man genom att bygga upp produkten i flera skikt kan använda olika massor, kemisk massa eller en mekanisk-kemisk blandning, för att uppnå olika egenskaper, till exempel en fin, blank yta.

 

Fakta:

Metsä Springs portfolio av externa och interna utvecklingsprojekt

1.FineCellOx AB, en spinnout från KTH

Torrt cellulosapulver från träbaserad råvara

2. Adsorbi AB, en spinnout från Chalmers

Ett luftreningsmaterial från träbaserad cellulosa

 

3. Fiberwood Oy

Ett träbaserat isoleringsmaterial

4. Innomost Oy

Värdefulla ingredienser i kosmetika extraherade från björkbark

 

5. Ett FoU-samarbetsprojekt med Fortum

Ett innovationsekosystem för att skynda på utvecklingen av hållbara produkter, framförallt från massa

 

6. Montinutra Oy

Högvärdiga bioaktiva extrakt från skogsindustrins sidoströmmar

 

7. Muoto, produktnamnet

Träbaserade tredimensionella förpackningar

 

8. Woodio Oy

Vattentäta träbaserade kompositmaterial

 

9. Kuura, produktnamnet

Textilfiber från pappersmassa

 

 

Text: Simon Matthis