Nya regler för hantering av förpackningsavfall

Europeiska rådet har nått en överenskommelse som banar väg för en förordning om förpackningar och förpackningsavfall. Syftet är att ta itu med ökningen av förpackningsavfall.

I förslaget tas hänsyn till förpackningarnas hela livscykel. Det kommer att ställas krav för att säkerställa att förpackningar är säkra och hållbara genom krav på att alla förpackningar är materialåtervinningsbara och att förekomsten av potentiellt skadliga ämnen minimeras. Även märkningskrav för att förbättra konsumentinformationen tillkommer, plus bindande mål för återanvändning och begränsning av vissa typer av engångsförpackningar bland annat.

Genom de nya reglerna införs begränsningar för vissa förpackningsformat, bland annat plastförpackningar för engångsbruk för frukt och grönsaker. Onödiga förpackningar ska också begränsas genom att ålägga tillverkare och importörer att se till att förpackningarnas vikt och volym minimeras.