Billerud säljer sitt bruk i Wisconsin  

Billerud tillkännagav nyligen att de har träffat avtal med företaget Capital Recovery Group om försäljningen av det nedstängda bruket Wisconsin Rapids och tillhörande tillgångar.

Beslutet har tagits efter noggrant övervägande av olika alternativ för bruket framtid. Transaktionen förväntas avslutas i april 2024.   

Billerud kommer fortsätta att äga och driva en konverteringsanläggning i området med mer än 130 medarbetare.

– Billerud anser att detta beslut är det bästa alternativet för alla intressenter. Försäljningen av den nedstängda Wisconsin Rapids Mill och tillhörande tillgångar representerar ett strategiskt beslut att fokusera på kärnverksamhetens mål, optimera resurser och anpassa sig till vår långsiktiga strategi för att driva hållbar tillväxt. Vi ser fram emot att slutföra transaktionen inom en snar framtid och att fortsätta att investera i konverteringsverksamheten på platsen, säger Tor Lundqvist, Billeruds vice vd, i ett pressmeddelande.