Klartecken för nytt massabruk i Finland

Företaget KaiCells föreslagna massabruk i Paltamo i Finland har fått grönt ljus av Finlands högsta förvaltningsdomstol.

Domstolen avvisade häromdagen de resterande överklagandena som lämnats in mot KaiCells miljötillstånd att få bygga ett massabruk med en produktion om 600 000 ton barrmassa. Miljötillståndet vinner därmed laga kraft.

– Med tanke på det starka lokala stödet som vårt projekt åtnjuter och de betydande ekonomiska fördelarna som bruket skulle medföra för hela Kajanaland, har det varit frustrerande att gå igenom en så lång rättsprocess trots att vi har uppfyllt alla krav som ställs av Finlands stränga miljölagstiftning  och har godkänts av den ansvariga statliga myndigheten, säger Hannu Heikkinen, VD för KaiCell i ett pressmeddelande.

– På den positiva sidan har förseningen visat att Paltamo verkligen är en optimal plats för vårt bruk, både vad gäller Finlands fiberbalans efter Ukraina-kriget och de sällsynta möjligheterna i världen att bygga ny kapacitet. Vi är också mer övertygade än någonsin att den globala efterfrågan på nordisk barrmassa kommer att förbli i en uppåtgående trend, vilket gör en lågkostnadsproducent som KaiCell mycket lönsam, tillägger Heikkinen.

Om KaiCell-projektet

Det föreslagna KaiCell-massabrukets huvudprodukt kommer att vara kemisk sulfatmassa — NBSK (Northern Bleached Softwood Kraft) — framställd av barrved (furu och gran). En mindre del (cirka 15 %) kommer att vara kemisk massa från lövved (björk), även känd som BHKP (bleached Hardwood Kraft Pulp). Båda sorterna kommer att tillverkas av regionens lokala fiberved på en enda massalinje.