Skogsindustrin kan vara i täten

I slutet av 2023 beslutade skandinaviska papper- och massatillverkaren Nordic Paper, ledande inom specialpapper, om nyinvesteringar i sin anläggning i värmländska Bäckhammar. AFRY tilldelades uppdraget som ingenjörspartner och ska bidra med projektering av ny vedhantering och nytt elektrofilter med tjänster inom process, mekanik, rör, el, instrument och automation. Foto: AFRY

Konferensen Pulp & Beyonds program är full av inspirerande och intressanta föreläsningar från branschledande yrkesfolk och experter inom olika områden. En av föreläsarna är Petri Vasara, Dr Tech och vice president på globala ingenjörs- och konsultföretaget AFRY.

Text: Pierre Eklund
 

Ingenjörs- och konsultföretaget AFRY bildades 2019 efter ett samgående mellan svenska ÅF och finländska Pöyry, där kvantfysikern Petri Vasara har arbetat i flera decennier med att bland annat utveckla användandet av artificiell intelligens i allt från att ta fram prognoser för hållbarhetstrender till att analysera företagsstrategier, startups inom bioprodukter och marknadsdynamik. Under sin yrkeskarriär har han erhållit en imponerande meritlista, som bland annat rymmer masterexamen i systemteknik, licentiatuppsats i datavetenskap, och en doktorsexamen i artificiell intelligens och datavisualisering. Under Pulp & Beyond är Petri Vasara på plats både som åhörare och föreläsare.

– Pulp & Beyond och ”kollegan” SPCI hör till skogsindustrins globala toppmöten och där måste vi vara med. En stor del av diskussionerna sker i korridorerna och vid lunchen, men för AFRY är det även en plikt att stå upp och högt våga säga det vi står för, berättar Petri Vasara.

b
Till höger Petri Vasara, Dr Tech och vice president på globala ingenjörs- och konsultföretaget AFRY med företagets belysningsexpert Rodrigo Pencheff.
Foto: AFRY

Framsteg inom AI

Kvantfysikern, som bor i Helsingfors, en av få föreläsare som deltar i två programpunkter under konferensen, både 9 och 10 april. Den första dagen föreläser han om ”Vägen till koldioxidfri framtid för massa, papper och kartong” och den andra dagen medverkar han i ett panelsamtal med Michael Carus, grundare av nova-institutet och verkställande chef för Renewable Carbon Initiative, kring temat ”Synpunkter på ”koldioxid-nollmål” (carbon zero targets) och skogsindustrins möjligheter och utmaningar för att uppnå koldioxidneutralitet”. Föreläsningen den 9 april bygger på hans decennielånga arbete med artificiell intelligens.
– Ja, min egna bakgrund är egentligen kvantfysik och artificiell intelligens, men jag har haft tid att lära mig skogsindustrin under min tid på AFRY. AI är nu äntligen på tapeten, och det är inte bara hajp, utan decennier av utveckling.
– Jag ska göra mitt bästa för att väcka tankar och visa vad som redan kan göras, och hur skogsindustrin kan vara i täten både i hållbar utveckling och AI. Min avsikt är att visa något helt nytt som vi har gjort med AI och som slukat stora mängder data om teknologiutveckling.

– Hur lång tid tar det nå nästa steg i skogsindustrins ständiga utveckling? Ja, det är något som vi frågar oss och kanske har svar på.

Petri Vasara berättar att han ser fram emot att lyssna på så många programpunkter som det är möjligt under Pulp & Beyond.
– Egentligen skulle jag lyssna på alla om jag kunde, men det är ett alltför vagt och diplomatiskt svar, så jag lyfter fram en punkt med klatschig rubrik ”De tolv dödssynderna i utnyttjandet av processdata” med Teemu Möykkylä. Själv känner jag bara till sju dödssynder.