Tolv dödssynder i utnyttjandet av processdata

Stora Enso använder Trimbles Wedge-system för analys av processdata i all sin produktion av massa, papper och kartong i Finland. Wedge används även i stor utsträckning vid Stora Ensos anläggningar i andra länder. Foto: Stora Enso

Det globala teknikföretaget Trimble, världsledande tillverkare av geodetiska mätinstrument och GPS-system, tillhandahåller programvarulösningar inom flera branscher. Vid Pulp & Beyond 2024 föreläser Teemu Möykkylä, expert på industriell dataanalys och regional business development manager på Trimble, om ”De tolv dödssynderna i utnyttjandet av processdata”.

Text: Pierre Eklund

b
Teemu Möykkylä, expert på industriell dataanalys och regional business development manager på Trimble.
Foto: Trimble

Varför är det viktigt för er att deltaga vid Pulp & Beyond 2024?
– Nya Pulp & Beyond är branschens ledande evenemang och något som inte får missas. Trimble har varit aktiva i branschen i decennier, och vill därför bidra till evenemanget genom att dela med oss ​​av några insikter som vi har samlat på oss genom åren.

Inom konferensspåret ”International Control Systems Conference 2024” ska du hålla en 30 minuter lång föreläsning om ”De tolv dödssynderna i utnyttjandet av processdata”. Vad är det du ska lyfta fram under din föreläsning?
– I min presentation kommer jag diskutera de vanligaste fallgroparna inom processdataanalys på bruk. Fallgroparna delas in i mänskliga beteendefaktorer, analysprocessrelaterade faktorer och organisatoriska utmaningar. Sammanlagt kommer tolv vanliga fallgropar, eller dödssynder, att presenteras.

– De mänskliga beteendemässiga fallgroparna inkluderar ingenjörers och datavetares medvetna och omedvetna val. Processrelaterade utmaningar är typiska brister i själva dataanalysarbetet och kan handla om till exempel datakvalitet eller analysmetoder.

– De organisatoriska faktorerna består av fallgropar som man åtgärda med utveckling och ledarskap på arbetsplatsen. Efter att ha presenterat varje fallgrop kommer jag också ge förslag på hur man undviker att hamna i dem.

Intressant, vad vill du att åhörarna ska ta med sig från din föreläsning?
– Mitt slutmål är att vara tankeväckande och få publiken att reflektera över sitt nuvarande datautnyttjande. Finns det några blinda fläckar? Lågt hängande frukter som kan plockas? Publiken kommer åtminstone få lära sig hur Homer Simpson, diamanter, Magic Bullet och Vespa Scooter relaterar till ämnet.

Är det något annat företag eller föreläsning som du ser fram emot att ta del av på konferensen?

– Jag ser fram emot Nina Flinks presentation om effektivare människa-maskingränssnitt vid massa- och pappersbruk. Jag är ingen expert på ämnet, men jag kan inte vänta med att höra vilken utveckling som sker inom det området.