Nya beställningar inom finländska skogsindustrin ökar efter lång nedgång

Effektiv skogsavverkning. Foto: Maskintillverkaren Ponsse, pressfoto

Efter en utmanande period på tio månader med minskande beställningar vände Finlands skogsindustri blad i februari. En betydande ökning av nya beställningar signalerar en välkommen positiv förändring för en av nationens kärnexportsektorer.

När det gäller de viktigaste exportsektorerna visade sig pappersproduktion och tillverkning av pappers- och kartongprodukter vara mest framgångsrik med en ökning på 13,7 procent jämfört med föregående år. Denna positiva utveckling följer efter en kontinuerlig minskning under tio månader.

Enligt finländska Statistikcentralens rapportering upplevde industriproduktionen en minskning i februari jämfört med månaden innan, men noterade samtidigt en uppgång jämfört med samma period föregående år. Trots detta såg både nya beställningar och omsättning ett markant tapp.

Trendbrott

Inom skogssektorn har trenden med minskande beställningar brutits i februari, efter att antalet nya beställningar fallit under tio på varandra följande månader. Denna uppgång markerar en viktig vändpunkt och belyser en positiv utveckling för industrin som länge kämpat mot en negativ trend.

Säsongsjusterad data visar att industriproduktionen sjönk med 0,3 procent från januari till februari, men ökade med 1,3 procent i jämförelse med föregående års februari. På månadsbasis minskade produktionen inom de flesta huvudindustrisektorer, med den mest påtagliga nedgången inom gruvdrift och brytning på 9,7 procent.

Positivt

En motsatt utveckling kunde ses inom skogsindustrin, där produktionen faktiskt ökade med 3,2 procent från månaden innan. Även metallindustrin uppvisade en positiv trend med en ökning på 0,7 procent.

Februari månads nya beställningar till industrin visade sig vara väsentligt lägre än under samma månad föregående år. Statistikcentralen rapporterade att värdet på dessa beställningar var 6,4 procent lägre än februari året innan, med en total minskning på 6,5 procent under de första två månaderna jämfört med samma period föregående år.

Minskning

Metallindustrin såg istället en minskning i nya beställningar på 12,9 procent jämfört med föregående år, medan kemisk industri låg kvar på en nästan oförändrad nivå jämfört med året innan.

Omsättningen inom industrin sjönk med 6,4 procent i februari jämfört med samma månad föregående år. Nästan alla industrisektorer upplevde en minskning i omsättning under månaden. Särskilt inom elektronik- och elektricitetsindustrin sågs en nedgång på 14,4 procent jämfört med föregående år, medan exportomsättningen föll med 19,1 procent.

Omsättningen minskade

Skogsindustrin upplevde en minskning i omsättning på 5,5 procent och metallindustrin med 3,2 procent. Endast textilindustrin såg en ökning, med 0,9 procent jämfört med året innan.

Exportomsättningen minskade i februari inom flera industrisektorer, särskilt inom elektronik- och elektricitetsindustrin, kemisk industri och metallindustrin. Livsmedels- och skogsindustrin såg dock en ökning i exportomsättning.

Källa: Finländska Statistikcentralen