Arctic Paper i Munkedal satsar på hållbar energi

Munkedals papperbruk. Foto: Arctic Paper

Arctic Paper fattade 2019 beslutet att utöka den egna vattenkraftproduktionen vid Munkedals pappersbruk och investera i en ny ånganläggning baserad på återvunna bränslen. Satsningarna beskrivs som viktiga steg mot koncernens målsättning at bli koldioxidneutral. 

Nu är Artic Paper tillsammans med det europeiska energibolaget Adven i mål. Brukets tidigare fossila bränsle, naturgas, kan nu ersätas med mer hållbara bränslen, genom en avancerad och flexibel panna, skriver Arctic Paper i ett pressmeddelande.

Den kan drivas med allt från biobränsle till återvunna bränslen. Något som ger robusthet och säker  tillgång på bränsle i en osäker tid, framhåller bolaget.

– Det här kan fler göra. Tillsammans kan vi ställa om med stärkt konkurrenskraft i dessa  oförutsägbara tider, säger Henrik Johansson Casimiro på Adven.

Den nya pannan innebär dels at CO2-utsläppen från brukets ångproduktion minskar, dels att återvunnet material omvandlas till energi istället för at hamna på deponi. Arctic Paper ser det som en dubbel vinst för miljön.