Vätgas är en av nycklarna för avkarbonisering

ABB har nyligen uppgraderat drivstyrningssystemet vid Jujo Thermal pappersbruk i Finland för förbättrad körbarhet och effektivitet vid brukets termiska pappersmaskin. Foto: ABB

Teknikkoncernen ABB, som under lång tid har varit en pålitlig leverantör och partner till nordisk massa- och pappersindustri, är ett av flera ledande företag som närvarar på Pulp & Beyond 2024. Simo Säynevirta, chef över ABB Green Electrification ecosystem och ordförande för Hydrogen Cluster Finland, ska hålla ett föredrag om vätgasens nyckelroll i den gröna omställningen.

Text: Pierre Eklund

Finland har som officiellt mål att vara ett föregångsland och bli klimatneutralt före år 2035, vilket innebär att andelen förnybar energi behöver öka kraftigt de kommande åren. Som det ledande företaget i programmet Green Electrification 2035, som syftar till att hitta lösningar som möjliggör en snabbt växande användning av förnybar energi, har ABB en nyckelroll i arbetet och utmaningen med att nå klimatneutralitet. Simo Säynevirta, som i januari 2023 valdes till ordförande för nätverket Hydrogen Cluster Finland, är chef över ABB Green Electrification ecosystem och kommer att deltaga på Pulp & Beyond som åhörare och föreläsare.
– Det är en stor ära att bli inbjuden till konferensen som talare. Jag har haft en personlig relation till skogsindustrin sedan jag tidigt i min karriär, innan jag hamnade på ABB, utvecklade mjukvara för optimering av produktion i pappersbruk.

– ABB har i sin tur länge varit en partner till skogsindustrin vad gäller elektrifiering, automation och andra lösningar, säger Simo Säynevirta.

Han berättar att biobaserade industrier kommer ha en viktig roll i den omfattande och stundande avkarboniseringen och övergången till att använda förnyelsebara råvaror och mildra klimatförändringar.

– Inom ABB Green Electrification ecosystem utvecklar vi lösningar där elektricitet har en nyckelroll i avkarboniseringen, och i Hydrogen Cluster Finland jobbar vi för att möjliggöra omställningen. Det är med andra ord väldigt viktigt för oss och för mig att deltaga på Pulp & Beyond 2024.

b
2023 investerade Stora Enso i ABB:s avancerade sektionsdrivsystem för konvertering av en förpackningslinje i Finland.
Foto: ABB

Elektrobränslen

På förmiddagen den 9 april kommer Simo Säynevirta kliva upp på en av konferensens scener och hålla ett 20 minuter långt föredrag om ”Vätgas som gamechanger på energimarknaden - vad kommer att förändras inom skogsindustrin?”.

– Vätgas är en av nycklarna för avkarbonisering och den nordiska energiomställningen. Genom att använda elektricitet från grön energi som sol eller vind går det tillverka vätgas genom elektrolys där vatten spjälkas till vätgas och syre med hjälp av grön el.

– Genom att sedan kombinera fossilfri vätgas med biogen koldioxid från skogsindustrin går det tillverka elektrobränslen som kan användas för olika former av transporter. Skogsindustrin är viktig för omställningen och genom att samla flera industrier kan vi accelerera processen.

Simo Säynevirta anser att vätgas och elektrolysprocessen kommer vara avgörande för att balansera framtidens energisystem som består allt mer av väderberoende energiproduktion, som sol- och vindel.

– Vi kan inte ha kärnkraftverk som står och väntar på att det slutar blåsa. Samtliga aktörer i kedjan måste ändra sitt synsätt och sättet som de styr sina processer. Istället för att efterfråga en baslast med väderberoende elektricitet bör massa- och pappersindustrin efterfråga en baslast med vätgas.

b
Simo Säynevirta, chef över ABB Green Electrification ecosystem och ordförande för Hydrogen Cluster Finland
Foto: ABB

Vilket huvudbudskap ska massa- och pappersindustrin ta med sig från ditt föredrag?
– Industrin behöver förstå att de har en nyckelroll. De behöver utmana sitt traditionella sätt att tänka och ha modet att pusha framåt inom flera områden, exempelvis använda el för att producera processånga istället för att bränna fibern i pannorna

ABB har nyligen tecknat avtal med Salt X för att minska koldioxidutsläppen från cement och andra industrier som är svåra att minska. Salt X:s Electric Arc Calciner återuppfinner industriell kalcinering med förnybar el och koldioxidavskiljning under uppvärmningsprocessen.