Ökad risk för granbarkborre efter vinterns oväder

Under vinterns oväder har ovanligt många träd fallit eller knäckts av tung snö i Götaland och Svealand. Det ökar risken för angrepp av skadeinsekten granbarkborre som gärna söker sig till nedsatta och skadade träd. Skogsstyrelsen uppmanar därför skogsägare i de drabbade områdena att ta ut de skadade träden för att minska riskerna för nya angrepp i sommar.

– Skadade träd innebär rena turboeffekten för angrepp av granbarkborre eftersom den väljer skadade och försvagade granar att föröka sig i. Men går skogsägaren igenom sin skog och tar ut de träd som blåst ner eller skadats så minskar vi tillsammans risken för en ny angreppsvåg, säger Lennart Svensson, Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare, i ett pressmeddelande.

Under vintern har återkommande snöoväder orsakat stora mängder tung blötsnö som fryst fast och till slut knäckt grenar och stam, så kallade snöbrott. Det finns också nedblåsta granar på många platser.

Enligt Skogsstyrelsens skadesamordnare som finns i varje län, är skadorna spridda över Götaland och Svealand.