Roxcel expanderar inom specialpapper genom förvärv av Kämmerer Paper Holding

Roxcel strävar att bli en ledande leverantör av specialpapper på den internationella marknaden. Foto: Roxcel

Roxcel, en global aktör inom papperstillverkning och -distribution, förbereder sig för att förstärka sin position i branschen genom att förvärva Kämmerer Spezialpapiere i Tyskland. Detta förvärv syftar till att stärka Roxcels verksamhet inom tillverkning av specialpapper och utnyttja synergier inom detta segment.

Företaget Roxcel, som grundades i Wien, Österrike, har sedan dess etablerat sig som en ledande distributör och producent av pappersprodukter med en global närvaro. Roxcel är redan väl etablerat inom papperstillverkning genom sitt dotterbolag B&B Paper Solutions, som driver två pappersbruk: Brigl & Bergmeister i Österrike och Papirnica Vevče i Slovenien.

Förstärker sin produktportfölj

Genom förvärvet av Kämmerer Spezialpapiere, en välkänd tillverkare av specialpapper baserad i Tyskland, syftar Roxcel till att ytterligare diversifiera och förstärka sin produktportfölj. Kämmerer har länge varit en framstående aktör inom produktionen av tekniskt avancerade papper, vilket gör dem till en idealisk komplettering till Roxcels befintliga verksamhet.

Integrationen av Kämmerer in i Roxcels struktur förväntas inte bara förbättra företagets tillverkningskapacitet utan också öka dess konkurrenskraft genom förbättrade produktionsprocesser och utökad marknadsnärvaro. Detta strategiska drag markerar en betydande utveckling i Roxcels strävan att bli en ledande leverantör av specialpapper på den internationella marknaden.

Tydligt tecken

Detta förvärv är ett tydligt tecken på Roxcels ambitioner att inte bara expandera geografiskt utan också att bredda sitt utbud av högkvalitativa pappersprodukter. Genom att integrera Kämmerers expertis och tekniska kapaciteter kan Roxcel nu erbjuda en ännu bredare palett av specialiserade produkter till sina kunder världen över.

Förvärvet av Kämmerer är ett viktigt steg för Roxcel i att ytterligare stärka sin position på den globala marknaden och säkerställa att företaget fortsätter att ligga i framkant när det gäller innovation och kvalitet inom pappersindustrin.

Källa: Roxcel