‍Afry får uppdrag från italienska pappers- och massaindustrin

Den svenska teknikkonsulten Afry ska ta fram en färdplan för att minska utsläppen från den italienska papper- och massaindustrin. Det är den italienska pappersorganisationen Assocarta som har valt Afry för att  ta fram en strategi för hur de kan minska koldioxidutsläppen från massa- och papperssektorn som är i linje med EU:s ramverk, landsspecifika förhållanden och den tekniska utvecklingen.

Afrys underlag kommer att beskriva en övergripande färdplan för utfasning av fossila bränslen för sektorn och peka ut de bästa tillgängliga teknikerna, de rättsliga och infrastrukturella hinder samt konkurrenskraftiga hävstänger.

– Vi är stolta över att kunna bidra till den italienska massa- och pappersindustrins väg mot en mer hållbar framtid, säger Visa Moilanen, AFRYs chef för massa- och pappersverksamheten, i ett pressmeddelande.

Assocarta är den branschorganisation som samlar, representerar och skyddar företag som tillverkar papper, kartong och pappersmassa i Italien.