Sveaskog höjer priserna på timmer och massaved

Den 1 maj höjde Sveaskog priserna på timmer och massaved i stora delar av landet. Samtliga timmersortiment justeras upp med 75 kr/m3fub och priset för all barrmassaved justeras upp med 40 kr/m3fub.

– Det finns ett fortsatt stort behov av grön råvara i industrin och efterfrågan från kund är hög. Som Sveriges största skogsägare vill Sveaskog bidra till att stärka värdet på den svenska skogen. Prishöjningen förbättrar lönsamheten och skapar bättre förutsättningar för ett aktivt skogsbruk hos privata skogsägare, säger Jens Stenberg, köpchef, Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten.