Billerud säljer vattenreningsanläggning i USA

Billeruds konverteringsanläggning i Wisconsin Rapids. Foto: Billerud

Företaget ND Paper tar över en vattenreningsanläggning i Wisconsin Rapids från Billerud.

Försäljningen är ett led i Billeruds avyttring av pappersbruket i Wisconsin Rapids. Köpare är företaget ND Paper, som kommer att fortsätta driva anläggningen och tillhörande deponier. De fem anställda går över till den nya ägaren. Vattenreningsanläggningen beskrivs en viktig del av ND Papers massa- och pappersbruk Biron, som ligger några kilometer öster om Wisconsinfloden.

Köpeskillingen har inte avslöjats.

Billerud har fortfarande kvar en konverteringsanläggning i Wisconsin Rapids med 130 anställda.

Källa: Paper Age