Regeringsförslag ger Skogsindustrierna hopp om effektivare tillståndsprocesser

Förslaget från regeringen för effektivare tillståndsprocesser är mycket efterlängtat, menar Skogsindustrierna. Foto: Simon Matthis

Regeringen har tagit fram ett förslag för att effektivisera och förenkla miljöbalkens tillståndsprocesser. Det ska nu gå på remiss till lagrådet och därefter kan det snart vara på plats.

– Förslaget från regeringen för effektivare tillståndsprocesser är mycket efterlängtat. Fokus ligger precis rätt; på att skapa en snabbare process för tillstånd att utveckla en befintlig anläggning, säger Helena Sjögren, ansvarig för miljöfrågor på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser är en viktig förutsättning för att kunna genomföra viktiga investeringar för moderna och effektiva produktionsanläggningar, framhåller Skogsindustierna. De menar att det i sin tur kommer att öka skogsindustrins bidrag i den gröna omställningen. Det är därför något som efterfrågats länge, bland annat i Skogsindustrins Framtidsagenda.

Regeringen föreslår att ändringstillstånd ska bli huvudregel vid ansökan om att ändra delar av en miljöfarlig verksamhet, så att företag som vill ställa om slipper söka nytt tillstånd för hela verksamheten.

Delar av förslaget är Skogsindustrierna mindre nöjd med.  

– Vi anser att det är verksamhetsutövaren som ska avgöra när ärendet ska hanteras som ändringstillstånd eller omprövning. Med denna ändring blir visserligen ändringtillstånd huvudregel men bara om det inte är ”olämpligt att tillståndet begränsas till att enbart avse ändringen av verksamheten”. Denna skrivning riskerar skapa en onödig diskussion och i värsta fall göra ändringen tandlös, säger Helena Sjögren.