Nordic Paper väljer digital lösning från Afry

Åmotsfors bruk som ägs av Nordic Paper. Foto: Nordic Paper

Papper- och massatillverkaren Nordic Paper har valt systemplattformen AFRY PaperLine när befintligt produktionsstödsystem ska ersättas med ny MES-lösning.

Avtalet omfattar anpassningar mot verksamhetens specifika behov på fyra pappersbruk i Sverige och Norge, inklusive migrering och uppstart. 

Afrys uppdrag omfattar mjukvara som konfigurerats för att uppfylla verksamhetens krav, installation, projektledning och driftsättning för alla Nordic Papers produktionsenheter. Det nya MES-systemet (Manufacturing Execution System) ska förhoppningsvis bidra till en mer automatiserad process internt och resultera i ett mer flexibelt och effektivt arbetsflöde mellan fabrikerna. Som tillägg till systemfunktioner får Nordic Paper även tillgång till Afrys Support Center i Karlstad.

– Vi ser fram emot att få bidra med vår branschkompetens, samt en modern och säker digital lösning som ger högre automationsgrad, effektivisering och produktionssäkerhet, säger David Andersson, segmentschef inom digitalisering på Afry.

Arbetet inleddes i mars 2023 och planeras att avslutas under 2025.