Förhandlingar pågår mellan facket och UPM utan resultat

Pappersfabrik, symbolbild. Foto: Creativ Commons Lic. Pixabay, kredit: Adplace

Under våren har finländska pappersarbetarnas fackförbund Paperiliitto och UPM fört förhandlingar om ett nytt kollektivavtal utan att nå konkret resultat. Diskussionerna gäller fem olika verksamhetsområden inom UPM men har hittills inte lett till några framsteg.

Paperiliitto har sagt upp gällande kollektivavtal med UPM under våren, och dessa avtal upphörde att gälla i slutet av april. Förbundets agerande ses som ett sätt att öka trycket för att få till stånd ett nytt avtal.

Ökat tryck för avtal

Till skillnad från situationen med UPM har Paperiliitto lyckats sluta kollektivavtal med andra stora skogsföretag som Metsä Group och Stora Enso. Avtalet med Metsä Group slöts redan i januari och med Stora Enso i februari. Dessa avtal täcker nu 80 procent av förbundets arbetande medlemmar.

UPM:s förhandlingar fortfarande öppna

Paperiliitto hoppas på att snart nå en överenskommelse med UPM men är beredd att använda sig av strejkåtgärder om det skulle behövas för att påskynda förhandlingarna.

Källa: Tidningen Maaseudun Tulevaisuus