Mantex installerar Biomass Analyzer på Rottneros bruk för utvärdering

"Rottneros anläggning i Sunne är en högintressant kund för oss då de jobbar med material som nuvarande version av Biomass Analyzer är typgodkänd för och därmed dokumenterat bra på att mäta", säger Martin Frid, försäljnings- och marknadschef för Mantex AB. Foto: Rottneros

Mätteknikföretaget Mantex meddelar att de i dagarna att installera en Mantex Biomass Analyzer i Rottneros massabruk i Sunne för utvärdering. Installationen görs i samband med att bruket genomför en större utbyggnad i syfte att öka sin kapacitet.

Mantex Biomass Analyzer är sedan i höstas typgodkänd för mätning av torrhalt i sågverksflis och sågspån. Rottneros Bruk i Sunne tillverkar kemiskt förbehandlad termomekanisk massa (CTMP) och använder enbart flis som råvara i sin produktion.

– Rottneros anläggning i Sunne är en högintressant kund för oss då de jobbar med material som nuvarande version av Biomass Analyzer är typgodkänd för och därmed dokumenterat bra på att mäta. På så sätt liknar de vår kund Waggeryd Cell som uppnått tydliga effektiviseringsvinster efter att de börjat använda vår Biomass Analyzer, säger Martin Frid, försäljnings- och marknadschef för Mantex AB.

Mantex Biomass Analyzer används i ankomstkontrollen när fukt-/torrhalt kontrolleras i levererad träråvara. Mätningen tar 2 minuter och kan enkelt utföras av lastbilschaufförerna som levererar flisen, mätresultatet läses in direkt i brukets eget ERP-system.

”På så vis får man en mer automatiserad leveranskontroll som kan ske dygnet runt. Konventionella mätmetoder på marknaden är manuella och kräver ofta dedikerad labbpersonal som arbetar med att utföra mätningarna, ofta med s.k. ugnsmetod som tar upp till 2 dygn innan analyssvaret kommer”, skriver Mantex.