Keitele Timber satsar 40 miljoner euro på ökad produktionskapacitet

Alajärvi sågverk. Foto: Keitele Group

Keitele Timber, en ledande sågverksaktör i Finland, genomför en investering på över 40 miljoner euro för att öka sin produktionskapacitet. Genom detta initiativ kommer företagets årliga produktion av färdig sågad trävara att öka till 1,25 miljoner kubikmeter.

Investeringen innebär att användningen av stock vid Keitele-anläggningen kommer att stiga till nästan 1,3 miljoner kubikmeter per år. En stor del av det ökade träbehovet kommer att bestå av granstockar, som förutom från regionen Pohjois-Savo även kommer att inköpas från närliggande regioner.

Uppgraderingar och nybyggnation

I samband med investeringarna kommer Keitele Timber att bygga en ny förpackningsanläggning och utöka sin torkkapacitet. Det kommer även att byggas nya lagerhallar och anläggningar för hantering av listverk. Dessutom har företaget förvärvat en sex hektar stor tomt för att expandera fabriksområdet.

Ny teknik ersätter gammal

Det mest betydande inslaget i investeringen är en ny förpackningsanläggning som ersätter den äldre anläggningen från 1998. Svenska maskinleverantören Renholmen kommer att leverera teknik som möjliggör effektiv sortering och paketering av sågverksprodukter under ett femdagars tvåskiftsystem.

Framtidsplaner och byggstart

Planeringen av byggnation och områdesutveckling på Keiteles industriområde pågår. Val av leverantörer för torkar och lagerhallar planeras till senare under året. Investeringarna är planerade att genomföras under åren 2025–2026.

Övriga produktionsanläggningar

Förutom i Keitele har företaget produktionsanläggningar i Alajärvi i Södra Österbotten och i Kemijärvi i Lappland. Samtliga tre anläggningar använder tillsammans nästan 2,7 miljoner kubikmeter finskt barrträ per år. Keitele Forest, som är moderbolag i koncernen, står själv för över 60 procent av sin råvaruförsörjning.

Källa: Keitele Timber