Massa- och pappersindustrin kan öka säkerheten i Sveriges livsmedelsförsörjning

” Genom förnuftig användning av massa- och pappersindustrins sidoströmmar kan vi minska Sveriges importberoende av gödningsmedel och göra livsmedelsförsörjningen mer robust” Foto: Soilfood Oy

Sveriges jordbruk och livsmedelsproduktion är helt beroende av importerad konstgödsel som i alltför stor utsträckning har sitt ursprung i Ryssland och Vitryssland. Samtidigt finns det redan näringsämnen och råvaror till jordförbättrande medel i landet. Sidoströmmar från svensk pappers- och massaindustri är till exempel en värdefull råvara som kan förädlas till viktiga insatsvaror för jordbruket.

 

Svensk matförsörjning behöver tryggas från utländsk inverkan. I dagsläget importerar Sverige cirka 750 000 ton gödselmedel per år. 96 procent av detta är konstgödsel, eftersom Sverige i princip helt saknar egen produktion av detta. Enligt en rapport från Jordbruksverket (2023-03-31), kom merparten av Sveriges import under 2021 från näraliggande EU-länder, men 22 procent kom direkt från Belarus och Ryssland.

Samtidigt finns det i Sverige redan nu outnyttjade råvaror som skulle kunna användas för tillverkning av insatsvaror till jordbruket. Både kväve och fosfor finns i biprodukter från svenska industrier. Kalk och fibrer som kan användas för att förbättra jordstruktur och markens bördighet finns i stor mängd i restprodukter från pappers- och massaindustrin.

Så kommer papper och massa industriernas sidoströmmar till nytta i jordbruket

– Biprodukter av den här typen ska inte eldas upp. Historiskt har man kanske sett det som avfall, men potentialen till vidareförädling är mycket stor. Vi samarbetar redan med flera av de stora pappers- och massaindustrierna i Norden och våra produkter är mycket uppskattade av bönderna, säger Mattias Gustafsson, vd på Soilfood Ab.

Soilfood är ett av de ledande cirkulära företagen i Norden som använder just sidoströmmar från pappers- och massaindustrier för cirkulär tillverkning av bland annat jordbrukskalk och jordförbättringsfibrer som minskar behovet av gödning.

– Våra jordbrukskunder förväntar sig att våra produkter håller hög kvalitet och prestanda och självfallet också att de är prismässigt konkurrenskraftiga. Allt annat vore konstigt efter som arealavkastningen annars inte blir bästa möjliga. – Men det är väldigt tydligt, och roligt, att varenda en av våra kunder verkligen uppskattar att våra produkter är cirkulärt tillverkade och att de bidrar till en bättre miljö genom att använda dem.

Minskade koldioxidutsläpp och tryggare livsmedelsförsörjning

Soilfood grundades med tanken att minska klimatpåverkan från tillverkningen av de olika insatsvaror jordbruket behöver, och det är än idag företagets bärande idé. Mattias Gustafsson vill att fler företag ska granska sina sidoströmmar för att se om de går att använda som råmaterial i andra tillverkningsprocesser.

– Vi i Sverige har tur som har de här cirkulära råvarorna inom landet, fortsätter Mattias. Det vi behöver för att skala upp och göra ännu större skillnad är att få tillgång till en större del av sidoströmmarna från pappers- och massaindustrin. Det kan förbättra Sveriges förmåga till självförsörjning i livsmedelsproduktionen.