Valmet bildar samriskbolag med Körber inom mjukpapperskonvertering

Det nya samriskbolaget kommer att hysa Factorypal, en programvara utvecklad av Körber för mjukpapperskonvertering för att förbättra tillverkningsprestanda och produktivitet. Foto: Valmet

Valmet har ingått ett avtal med tyska Körber om att bilda ett samriskbolag. Det skriver Valmet i ett pressmeddelande.

Det nya samriskbolaget kommer att hysa Factorypal, en programvara utvecklad av Körber för mjukpapperskonvertering för att förbättra tillverkningsprestanda och produktivitet.

I enlighet med joint venture-avtalet kommer Valmet att bli majoritetsägare i FactoryPal och FactoryPal kommer att fortsätta verka som en egen juridisk enhet under det befintliga varumärket FactoryPal.

Factorypal har för närvarande 55 anställda i Tyskland, Portugal, Italien, USA och Brasilien.

– Vi ser FactoryPal som ett utmärkt tillskott som kommer att ge prestandaoptimering, inte bara för konverteringsoperationer, utan så småningom även för hela mjukpapperstillverkningsprocessen”, säger Petri Rasinmäki, affärslinjechef, Paper, Valmet.