UPM planerar drastisk minskning av kapaciteten i Tyskland

Om planerna förverkligas skulle de resultera i årliga minskningar med 330 000 ton tidningspapperskapacitet respektive 280 000 ton obestruket finpapperskapacitet. Arkivbild.

Finska UPM Communication Papers planerar att permanent stänga sitt tidningspappersbruk i Hürth och att lägga ned en finpappersmaskin vid Nordland Papier (PM 3) i Dörpen, båda i Tyskland.

Om planerna förverkligas skulle de resultera i årliga minskningar med 330 000 ton tidningspapperskapacitet respektive 280 000 ton obestruket finpapperskapacitet. Åtgärderna beskrivs av UPM som ”nödvändiga steg för att proaktivt anpassa sig till kundernas efterfrågan och säkerställa konkurrenskraft”.

135 jobb i Hürth och 210 i Dörpen berörs av planerna. Båda pappersmaskinerna kan tidigast stänga i slutet av 2024. Produktionen vid övriga pappersmaskiner vid Nordland Papier fortsätter som tidigare.

Efterfrågan på grafiskt papper har fortsatt att minska, vilket speglar den övergripande trenden mot digitalisering. ”Nedgången i efterfrågan tilltog 2023 och en varaktig återhämtning förväntas inte, vilket resulterar i betydande överkapacitet på marknaden”, skriver UPM i ett pressmeddelande.