Valmet levererar ny pelletsvärmeanläggning till Göteborg Energi i Mölndal

Anläggningen kommer att integreras med den befintliga fjärrvärmecentralen och kommer att drivas av Mölndal Energi. Bild: Valmet

Valmet har valts ut i en offentlig upphandling för att leverera en 50 megawatt stark pelletsvärmeanläggning till Göteborg Energi AB:s anläggning i Riskulla, belägen i Mölndals kommun. Denna order ingår i Valmets intäkter för andra kvartalet 2024 och är planerad att vara i drift i slutet av 2026.

Den nya pannanläggningen möter behovet av att öka tillgången på förnybar fjärrvärme i Göteborg Energis södra nät samt att optimera fjärrvärmeproduktionen i Mölndals och Göteborgs områden.

Förbättrad resurseffektivitet och hållbarhet

- Investeringen ökar vår resurseffektivitet och förnybar fjärrvärme i regionen. Kunderna i Mölndal och Göteborg kommer framöver att ha tillgång till mer kostnadseffektiv och pålitlig fjärrvärme, säger Per-Anders Gustafsson, VD för Göteborg Energi.

- Det är fantastiskt att fortsätta vårt samarbete med Göteborg Energi och att ersätta fossila bränslen med förnybara träpellets i fjärrvärmeproduktionen. Detta är den andra ordern från dem på kort tid och ytterligare ett projekt på vår långa gemensamma resa, tillägger Aleksi Salmirinne, chef för Valmets energiverksamhet.

Tekniska detaljer om leveransen

Valmets helhetslösning för Riskulla-anläggningen inkluderar en panna, mottagningsficka för bränsle, pelletsförråd samt utrustning för malning och dosering av träpulver till pannan. Dessutom levererar Valmet ett system för rening av rökgaser, bestående av Valmet Bag House Filter och Valmet Selective Catalytic Reduction (SCR). Reservdelar och lösningar för industriell internet från Valmet ingår också i leveransen.

Om Valmet

Valmet är en ledande global leverantör av teknologier, automationslösningar och tjänster för pappers-, massa- och energiindustrierna. Företaget, som har sitt ursprung i Finland, är känt för sin satsning på hållbar teknikutveckling och effektivisering av produktionsprocesser. 

Göteborg Energi AB

Göteborg Energi AB är helägt av Göteborgs stad och arbetar med att utveckla och leverera lösningar för energiproduktion och bredbandsanslutningar. Företaget strävar efter att bidra till ett mer hållbart Göteborg och har nästan tusen anställda som arbetar för en grönare stad.

Källa: Valmet

 

 

 

 

4