Stor internationell skogskongress i Sverige

IUFRO är ett icke-vinstdrivande, icke-statligt internationellt nätverk av skogsforskare, som främjar globalt samarbete inom skogsrelaterad forskning och ökar förståelsen för de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna av skogar och träd. 

Den 23-29 juni är Stockholm värdstad för en av årets största internationella skogskongresser  - IUFRO World Congress. Tillsammans med flera myndigheter, forskningsaktörer och civilsamhällesorganisationer är Skogsindustrierna en av kongressens officiella partners.

IUFRO World Congress äger rum vart femte år.

– Vi är mycket glada över att medverka när världens största skogsevenemang för året och den största någonsin i Sverige går av stapeln. Kongressens mål att främja samarbete, kunskapsdelning och utveckling av hållbara skogsbruksmetoder är helt i linje med löftena i vår branschgemensamma Framtidsagenda, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Under kongressen har Skogsindustrierna en egen monter i kongressutställningen där medlemsföretagen Holmen, SCA, Stora Enso och Södra medverkar. I montern kommer bolagen att visa upp framsteg inom hållbart skogsbruk och produkter från skogsråvara.

– Vi tror på kraften i samarbete och kunskapsutbyte för att driva det hållbara skogsbruket framåt. Kongressen ger en utmärkt möjlighet att visa upp det innovativa arbetet som våra medlemsföretag bedriver. Det är även en bra plattform för lärande och dialog med olika aktörer på global nivå, säger Viveka Beckeman.

IUFRO är ett icke-vinstdrivande, icke-statligt internationellt nätverk av skogsforskare, som främjar globalt samarbete inom skogsrelaterad forskning och ökar förståelsen för de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna av skogar och träd.