Metsä väljer nyckelpartners till sitt Muoto-projekt

Tekniken som används för att tillverka Muoto-produkter omvandlar våt fibermassa till tredimensionella förpackningar utan några mellansteg, lovar Metsä. Foto: Metsä Group

Metsä Group meddelar att deras planer på en fabrik för produktion av det innovativa materialet Muoto framskrider som planerat. Muoto beskrivs som ett tredimensionellt förpackningsmaterial, där engångsprodukter av fiberråvara framställs genom en våt formningsprocess. ”Tekniken som används för att tillverka Muoto-produkter omvandlar våt fibermassa till tredimensionella förpackningar utan några mellansteg”, lovar Metsä. Förutom att vara enkel att forma ska Muoto också vara lätt, stark och återvinningsbar.

Nu har partners valt ut till ett förprojket inför ett slutligt investeringsbeslut kring produktion i kommersiell skala i en fabrik. Partner i projektet blir Elomatic, SRV, Valmet Technologies och A-insinöörit Suunnittelu.

SRV kommer att fungera som projektledningsentreprenör för byggprojektet. Elomatic har valts ut som den huvudsakliga designpartnern för utformningen av fabriken och anläggningarna, och kommer att hjälpa till med kostnadsplanering och byggplan. Valmet kommer att fungera som processingenjör för fiberprodukten i projektet. A-insinöörit Suunnittelu Ltd har valts ut som projekteringspartner.

– I det här projektet skalar vi upp verksamheten från en pilotanläggning till industriell skala och designar framtidens arbetsplats. Det är en helt ny produkt och verksamhetsmodell och vi har valt partners vars vision och erfarenhet bäst stöder utvecklingen av projektet, säger Veli-Pekka Kyllönen, projektdirektör för Metsä Groups innovationsföretag Metsä Spring.