Pappersproduktion fortsatt lönsam för Metsä Group och UPM

Pappersbruk vid en fors. Foto: Creative Commons Lic, pixabay, kredit: Adplace

Trots en bransch i förändring fortsätter pappersproduktionen att vara en starkt bidragande faktor till lönsamheten för de finska skogskoncernerna UPM och Metsä Group. I oktober 2023 rapporterade UPM en imponerande driftsvinst på 262 miljoner euro från sin pappersverksamhet, vilket nästan utgjorde 40 procent av koncernens totala jämförbara driftsresultat för perioden. Detta trots att priset på papper generellt har sjunkit.

Metsä Group, som är en av de tre största skogskoncernerna i Finland, utmärkte sig som den mest lönsamma under förra året. Deras förmåga att hålla uppe lönsamheten i pappersproduktionen understryker papperssegmentets fortsatta vikt även i tider av ekonomisk osäkerhet.

Nya initiativ och investeringar hos UPM och Metsä Group

Både UPM och Metsä Group har inte enbart fokuserat på traditionell pappersproduktion. De har aktivt diversifierat sina verksamheter och satsat på nya hållbara projekt. UPM har till exempel investerat i biobränsleproduktion och utveckling av biokompositer, vilket markerar företagets ambition att stärka sin position inom grön omställning.

Metsä Group å andra sidan har investerat i att utveckla mer hållbara förpackningslösningar, vilket möter den växande efterfrågan på miljövänligare alternativ i förpackningsindustrin. Dessa investeringar speglar båda företagens strategier att inte enbart luta sig mot traditionella verksamheter utan också att anamma innovation för framtida tillväxt och hållbarhet.

Pappersindustrin - en oväntad pelare i den gröna omställningen

Den globala övergången till mer hållbara och miljövänliga produktionsmetoder har gett pappersindustrin en ny roll som en oväntad stöttepelare i strävan efter grönare industriella processer. UPM och Metsä Group är exempel på företag som anpassar sig till nya marknadsförhållanden och samtidigt bidrar till en hållbar utveckling. Deras framgång i att kombinera traditionella affärsmodeller med nya gröna initiativ positionerar dem väl för framtida utmaningar och möjligheter inom skogsindustrin.

Källa: tisningen Maaseudun Tulevaisuus