Södra investerar 2 miljarder i Mönsterås bruk

3D-renderad skiss på hur fabriken kan komma att se ut på Södras kombinat i Mönsterås. Bild: Södra

Södra meddelar att de etablerar en ny affär för att bli världsledande i produktion av sulfatlignin. Södras produktionsanläggning vid industrikombinatet i Mönsterås blir den första kommersiella fabriken i Sverige och största producenten i världen, enligt Södra. Den totala investeringen är på över två miljarder och beräknas vara i drift 2027.

Sulfatlignin kan ersätta fossila material i bland annat lim, batterier, gummi, kompositer och ligga till grund för nya biobränslen och biostimulanter.

Marknaden och efterfrågan på ersättare av fossila kemikalier ökar och Södra har sedan en tid tillbaka undersökt möjligheterna på ligninmarknaden, fört dialog med potentiella kunder och tecknat offtake-avtal för stor del av produktionsvolymen.

”Möjligheterna i en produktion av sulfatlignin kan både bidra till den gröna omställningen och öka skogsgårdens lönsamhet”, skriver Södra i ett pressmeddelande.

– Skogen ska räcka till mycket när samhället fasar ut det fossila. För framdrift i den omställningen behöver hållbarhet och lönsamhet gå hand i hand, och Södras sulfatlignininvestering är ett lysande exempel där vi gör mer av varje träd och samtidigt stärker skogsgårdens lönsamhet. Det här är en stor investering för Södra och för den gröna omställningen, säger Lotta Lyrå, vd på Södra.

Idag används ligninet till att generera energi, men med den förädlingsprocess Södra nu investerar i, kommer en större andel av vedråvaran till användning som produkt. Sulfatligninproduktionen kan leda till att fossila råvaror motsvarande 125 000 ton koldioxidutsläpp per år, trängs undan.

Satsningen kommer dessutom möjliggöra nya energieffektiviseringar vid massabruket samt ge möjlighet till cirkulär tillverkning av andra kemikalier från massabrukets restflöden.

 – För att vara konkurrenskraftiga idag och i framtiden är innovation en nödvändig och viktig del av vår verksamhet. Vi jobbar ständigt med att skapa mesta möjliga värde av varje träd, både i dagens processer och i de nya affärerna. I Södras strategi ser vi ett flertal framtida energi- och kemikalieprodukter med stor potential som kan ersätta fossila alternativ i samhället varav sulfatlignin är ett av dem, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef Södra Innovation.

Södras nya anläggning på kombinatet i Mönsterås är den största investeringen där sedan 1990-talet. Södra har lämnat in en miljöansökan och inväntar beslut från Mark- och Miljödomstolen för att få tillstånd till att producera sulfatlignin.

Produktionen planeras starta 2027.