Papperstillverkaren VPK Group rapporterar starkt resultat

Med omvandlingen av VPK:s industriella anläggning i Alizay till ett nav för hållbar utveckling förblir företaget engagerade i innovativa och skyddande anpassade e-handelsförpackningar. Den ombyggda pappersmaskinen startades framgångsrikt och tillförde en årlig produktionskapacitet på 550 000 ton återvunnet papper för wellpapp. Foto: VPK Group

Franska VPK Group visade en solid prestation under 2023. Tack vare vår integrerade affärsmodell, mångsidiga produktportfölj och starka kundbas kunde vi snabbt anpassa oss till marknadsdynamik och strategiskt investera i projekt för att stödja framtida tillväxt.

- Vi anser att vår förmåga att anpassa oss till förändrade marknadsförhållanden är avgörande för vår framgång, säger en talesperson för VPK Group.

När konsumenternas utgifter justerades och efterfrågan på wellpappförpackningar minskade efter de starka COVID-åren, hanterade vi våra investeringar strategiskt. Volymerna minskade med 4 %, i linje med bredare marknadstrender. Tillsammans med lägre energipriser resulterade detta i lägre papperspriser, medan inflationskostnaderna ökade. VPK Group behöll sin starka position och visade motståndskraft i en föränderlig miljö tack vare våra strategiska investeringar.

Strategiska förvärv

Under 2023 stärkte VPK Group sin position genom flera strategiska förvärv. Inom segmentet för wellpappförpackningar gick vi in på den italienska marknaden för första gången med en majoritetsandel i Zetacarton, en producent av nischprodukter som fanfold och storlådeförpackningar. Dessutom förvärvade VPK en andel i Ribble, den brittiska marknadsledaren inom fanfold-produkter.

Dessa initiativ utökade företagsgruppens geografiska täckning av fit2size®-produktsortimentet. Deras tub- och kärndivision, Corex, utökade sitt nätverk genom att förvärva Arteche Paper i Portugal och Spanien, vilket ytterligare stärkte företagets kapacitet och marknadsposition. I januari 2024 tillkännagav man ett joint venture med IEMME srl, ett italienskt wellpappföretag, vilket ytterligare stärker närvaron i Italien.

Framgångsrik start av en pappersmaskin i Alizay

Alizay-navet förverkligar ett starkt cirkulärt koncept genom att använda återvunnet papper transporterat från Paris via flod, vilket minimerar CO2-utsläpp. En biomassa-panna och ett vattenreningsverk genererar grön energi som används under papperstillverkningsprocessen.

På grund av VPK:s integrerade modell kommer Alizays ytterligare pappersproduktion att användas vid VPK:s förpackningsanläggningar i Frankrike.

Finansiella resultat för 2023

Under 2023 uppnådde VPK Group en årsomsättning på 1.8 miljarder euro, en minskning med 15 % på grund av minskade konsumentutgifter och sänkta priser på containerboard. Rörelsekapital (EBITDA) nådde 265 miljoner euro. Vi investerade 122 miljoner euro i viktiga hållbarhetsinitiativ, slutförandet av omvandlingen av pappersbruket i Normandie och lanseringen av fanfold-segmentet inom wellpapp. Trots volatila marknadsförhållanden integrerade vi framgångsrikt flera nya verksamheter.

Framåt: tillväxt och hållbarhet

VPK Group fortsätter att fokusera på hållbar tillväxt och att stärka företagsgruppens marknadsposition. Papperets förnybarhet och återvinningsbarhet gör våra produkter attraktiva för förpackningskonsumenter. 

Källa: VPK Group