KM7 redo för upprampning   

Det brukar sägas att en låg kronkurs gynnar svensk export och massa- och pappersindustrin är som bekant en av våra mest exportorienterade industrisektorer. Inte sällan skeppas nästan hela produktionen vid en enskild fabrik oavkortat utomlands.

Exporthjulen borde snurra på för fullt för skogsindustrin, men färska siffror från Skogsindustriernas senast publicerade rapport ”Så går det för skogsindustrin” visar att exportvolymerna faktiskt minskade något under 2018. Samtidigt ökade dessa produkters exportvärde starkt.  Speciellt med skogsindustrin är också att bara en väldigt liten andel av dess produkter utgörs av importerade delar. Den har ett högt nettoexportvärde. Jämför det med exempelvis fordonsindustrin, som exporterar bilar som vid närmare granskning är fullproppade av importerade komponenter.

Medaljens baksida av den rekordlågt värderade kronan är att den kan verka hämmande på investeringsviljan hos företag. Nödvändiga investeringar för att öka produktionen skjuts på framtiden eller uteblir. Investeringar som skulle kunna skapa många positiva ringar på vattnet i form av ökad sysselsättning och ekonomiskt uppsving för en hel region, ofta i glesbygd. Om än temporärt.

Ett företag som bryter mönstret och investerar i dyrtider är Klippans bruk, som du kan läsa mer om i det här numret av Nordisk Papper & Massa. Klippans bruk fattade förra året beslutet att köpa en ny mjukpappersmaskin av italienskt fabrikat och är i år i full färd med att installera den. Maskinen kommer att leda till en fyrdubbling av dagens kapacitet på en enda maskin, en ökning med 30 000 ton mjukpapper. Slutprodukten blir servetter i starka färger.

En gång Sveriges största handpappersbruk, tillika både Sveriges och Danmarks äldsta pappersbruk, har Klippans bruk successivt krympt till att nu vara ett av de minsta bruken. Kring 2006 såg det riktigt illavarslande ut då den dåvarande ägaren gick i konkurs. Klippans bruk kan tacka sin lyckliga stjärna att de redan på 1960-talet började att i liten skapa producera mjukpapper vid sidan av annan pappersproduktion. Mjukpappersverksamheten överlevde nämligen konkursen - och det är den som nu nästan 500 år sedan starten expanderar igen.

Mjukpapper är också i fokus i en annan artikel i det här numret av Nordisk Papper & Massa om finska Valmet, som har sin globala mjukpappershubb i Karlstad varifrån de levererar mjukpappersmaskiner runt om i hela världen. Valmet har utvecklat tre nya maskinkoncept som de hävdar plockar fram det bästa av de två dominerande mjukmaskintyperna.

Nordisk Papper & Massa har också tagit pulsen på Billerud Korsnäs mångmiljardinvestering Next Generation i Gruvön i en stort uppslagen artikel. Nu lägger man sista handen vid den nya kartongmaskinen med slutbesiktningar inför upprampningen. Slutnotan för projektet har landat på 7,6 miljarder kronor, betydligt dyrare än den ursprungliga planen på drygt 5,7 miljarder. Under lång tid har Gruvön varit en av Sveriges största byggarbetsplatser, med en bra bit över 1 000 personer från 170 olika företag.  

Den nya kartongmaskinen KM7 är ett kapitel för sig. Den sägs ligga i den absoluta tekniska framkanten – ”världens modernaste kartongmaskin” kallar Billerud Korsnäs den - och kräver helt nya arbetssätt. Klivet är så stort att Billerud Korsnäs kallar det för en ”kompetensväxling”, vilket innebär omfattande utbildningar av ny och befintlig personal.  En stor skillnad jämfört med traditionella kartongmaskiner är att styrningen av KM7 helt kommer att ske från mobila plattformar.

Trevlig läsning!

Simon Matthis