Sveaskogs maskinförare får nya roller under pandemin

Foto: Sveaskog

Som en följd av Sveaskogs åtgärder för att stötta entreprenörerna, i en tid då Covid-19 påverkar många företag negativt, har en del av företagets egna lag fått ställa sina maskiner för att utföra andra arbetsuppgifter.

- Sveaskog har valt att i första hand ställa egna maskinlag för att hålla uppe sysselsättningen hos våra entreprenörer. Det innebär att våra maskinförare ställer upp och tar tag i andra arbetsuppgifter för att underlätta för hela vår verksamhet i ett exceptionellt läge, säger Mattias Forsberg, produktionschef i Sveaskogs marknadsområde Syd, och tillägger:

- Syftet är affärsmässigt. Den dag marknaden vänder och kundernas efterfrågan tar fart behöver vi ha livskraftiga entreprenörer för att snabbt kunna växla upp vår produktion.

I Sveaskogs resultatområde Norra Bergslagen har en betydande del av arbetet hittills handlat om kvalitetssäkring av register, då maskinförarna mäter blivande slutavverkningsskogar. De kommer också att hjälpa till inför kungajakten vid älgpassen, röja och flytta jakttorn.

Vissa maskinförare ser det som något positivt med mer varierande arbetsuppgifter:

- Det kan dessutom vara roligt med variation, det ger lite utmaning i vardagen. Och det finns ju mycket att pyssla med i verksamheten, säger Jonas Morsing, en av maskinförarna i Norra Bergslagen som berörs av förändringen, till Sveaskog.