Expansion Obbola håller tidsplan

DrönarbiId över fabriksområdet. Foto: SCA/Bergslagsbild

-Projektet Expansion Obbola PM2 går enligt plan, säger Per Strand, Projektdirektör för SCA Obbolas gigantiska utbyggnad av kraftlinerbruket i Västerbotten. I projektorganisationen ingår flera personer med erfarenhet från arbetet med utbyggnaden av Östrand, såväl personer från SCA som konsulter. Projektet är uppdelat i fem delprojekt: Pappersmaskin, Returfiber, Mesaugn, Infrastruktur och MEG. MEG står för Massa, Energi och Gemensamma system och syftar till att eliminera flaskhalsar i befintlig process.

Text: John Hardwick
 

Den nya pappersmaskinen i Obbola kommer att öka produktionen från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar. Investeringsbeloppet uppgår till 7,5 miljarder SEK.

-Platsens markförhållande är stabilt, berget går i dagen och vi spränger en hel del men behöver inte påla så mycket. Vi återanvänder en hel del av de massor vi gräver upp som återfyllnad. Arbetet fortsätter under hela sommaren, berättar Per Strand.

Coronautbrottet har inte försenat projektarbetet. Vi har ställt ut flera tvättbodar på området och möten förs via Skype, något som Per Strand kommer att bli bestående. I slutet av april hade vi underhållsstopp i den nuvarande fabriken och gjorde då ett flertal inkopplingar i ångnät och avloppsvattenledningar samt driftsatte några nya kringsystem. Inför stoppet hade vi en omfattande planering och ganska omfattande åtgärder för att minimera smittspridning vidtogs, säger Strand.

I månadsskiftet augusti-september kommer stommen till den 292 meter långa, 54 meter breda och nästan 30 meter stora hallen att börja monteras. Stommen består av pelare och balkar av prefabricerade betongelement samt vindstag av stål. Den monteras på en platsgjuten platta. Volymen är gigantisk liksom storlek och vikter på betongelementen. Pelarna kommer att väga upp emot 40 ton styck. Totalt handlar det om cirka 45 000 ton betongelement. En utmaning i projektet är att hålla den angivna sluttiden. När pappersmaskinen anländer måste byggnaden stå klar. Tillverkningen av betongelementen påbörjades i mars i år och pågår i 60 veckor. Projektet omfattar även ett renseri, en reningsanläggning och en byggnad för en mesaugn som kommer att drivas med biobränsle. Mesaugnen kommer att ersätta två äldre oljeeldade ugnar och kommer att ha en kapacitet på 220 ton bränd kalk. Enligt SCA blir det den fjärde, nya träpulvereldade mesaugnen i Sverige Dessa ska också byggas under det kommande året.

Vid halvårsskiftet 2021 levereras den nya pappersmaskinen. Voith är maskinleverantör och maskinen är fullmatad med digitala lösningar, som bygger på Voiths koncept Papermaking 4.0.

– Vi går all in när det gäller digitala lösningar. Det finns inga referensmaskiner i drift som är så digitaliserade som vår maskin kommer att vara, avslutar Per Strand.