Finnpulp inte redo att kasta in handduken

Illustration: Finnpulp

Finska Finnpulp har inte gett upp hoppet om att bygga en gigantisk massafabrik, med en kapacitet på 1,2 miljoner ton NBSK-massa, i Kuopio trots att företaget fick avslag på sin miljötillståndsansökan i slutet av förra året. Det förklarar Martti Fredrikson, vd för Finnpulp, för branschsajten Euwid.

Till Euwid säger Fredrikson att de för närvarande undersöker alternativa sätt att driva projektet vidare. De tittar bland annat på andra etableringsorter än Kuopio i norra Finland, som de ursprungligen tänkt sig.

Förutom barrmassa planerade Finnpulp att uppföra en anläggning för produktion av 60 000 ton tallolja om året och producera 1,2 TWh el samt 100 000 ton biokol.

Högsta förvaltningsdomstolen i Finland avslog ansökan om miljötillstånd i slutet av 2019 då man ansåg att miljöeffekterna inte beskrivits korrekt, något som Finnpulp hade svårt att förstå. Särskilt eftersom projektet redan fått godkänt av den regionala förvaltningsmyndigheten och Vasa förvaltningsdomstol.

Massabruksprojektet har funnits på planeringsbordet i flera år och företaget Finnpulp bildades 2015 enkom för det. En kinesisk tillverkare av hygienprodukter, Hengan International Group, gick även med i projektet 2018.