Skogsstyrelsen begär 360 miljoner i extra anslag av regeringen

Foto: A. Neumann/Wikimedia Commons

Skogsstyrelsen begär ytterligare 360 miljoner kronor i anslag av regeringen för år 2021. Pengarna behövs för att kunna betala intrångsersättning för de stora volymer nekad avverkning i fjällnära skog som bedöms bli aktuella under det kommande året.

 

– Det handlar om stora kostnader som är följden av dels beslut enligt lag, dels ett stort inflöde av ansökningar om ersättning, säger generaldirektör Herman Sundqvist på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

 

Mark- och miljööverdomstolen slog i maj 2020 fast att markägare som nekas tillstånd att avverka i fjällnära områden på grund av mycket höga naturvärden har rätt till ersättning. Nu ökar antalet ansökningar och ansökt areal kraftigt.

 

Enbart under september 2020 fick Skogsstyrelsen in ansökningar om avverkning i fjällnära skog på cirka 8 500 hektar. Tidigare har den totala arealen ansökningar per år legat på cirka 3 000 hektar i genomsnitt. Samtidigt finns signaler om att fler stora ansökningar är på ingång.

 

I regeringens förslag till budget för år 2021, får Skogsstyrelsen 193 miljoner kronor att använda till intrångsersättning i fjällnära områden samt till områdesskydd och naturvårdande skötsel. Skogsstyrelsen bedömer att kostnaden enbart för intrångsersättning i fjällnära områden kommer att uppgå till 360 miljoner kronor under år 2021.

 

– Utan förstärkt anslag klarar vi inte att betala ut alla ersättningar i fjällnära under 2021. Vi kommer inte heller att kunna skydda nya områden i övriga delar av landet och måste lägga planerna på skötsel av skyddade områden på is, säger Herman Sundqvist.