Paper Province vinner guld av internationell klusterorganisation

Foto: Solsta Foto

Paper Province har lyckats nå guldnivå i en internationellt erkänd certifiering. Utmärkelsen är den högsta kvalitetsstämpeln som ett kluster kan få.

Cluster Organisation Management Excellence Label Gold, förkortat “Gold Label”, är en certifiering för kluster som används globalt. Den är instiftad av Europeiska kommissionen och i världen finns 119 organisationer i 18 länder som kan titulera sig guldkluster, i Sverige endast tre.

– Det betyder att vi befinner oss i det absoluta toppskiktet för kluster globalt, säger Paul Nemes, vice vd på Paper Province.

I sin motivering konstaterar ESCA bland annat att Paper Province är en viktig spelare i den framväxande skogsbaserade bioekonomin.

För att bli omcertifierad (Paper Province vann guld 2018 också) gäller det också att ha åstadkommit flera stora förbättringar som utvecklat klustret och industrin som det representerar.

– Vi klarade gränserna med god marginal. Några av de saker som vi har förbättrat sedan förra omgången är vårt strategiarbete och vår synlighet nationellt och internationellt.

Det har bland annat märkts genom att Paper Province nått det länge uttalade målet att få finansiering från EU:s program Horisont 2020, som är världens största satsning på forskning, innovation och hållbar utveckling. Synligheten har också genererat fler förfrågningar om att ingå i nyskapande innovationsprojekt med andra starka kluster i Europa.