Nordic Paper vill öka produktionen

Foto: Nordic Paper

Nordic Paper har lämnat in sin ansökan om utökat produktionstillstånd. Som del av den ansökan söker bolaget även tillstånd att bygga en ny ledning för rent och renat processvatten till recipienten Vänern, istället för som i dag Visman.

 

- I fredags lämnade vi in ansökningshandlingarna till Mark och Miljödomstolen i Vänersborg. Det känns bra, att vi efter flera års planerande och omfattande förundersökningar, nu kunde lämna in ansökan, kommenterar Christian Persson, produktionsdirektör Nordic Paper.

 

Produktionstillståndet innebär att bruket avser att öka produktionen under år 2025 och 2026 successivt med 5 000 ton papper och 40 000 ton massa. I det nya tillståndet har företaget ansökt om att få öka produktionen med 20 000 ton papper som ska komma ut från en totalökning av 50 000 ton massa.

 

I dag har Nordic Paper vid Bäckhammars bruk tillstånd att producera 160 000 ton papper och 230 000 ton pappersmassa.