Stora Enso investerar i produktion av korslimmat trä (CLT) i Tjeckien

Foto: Stora Enso

Stora Enso har beslutat att investera cirka 79 miljoner euro i en ny produktionslinje för korslimmat trä (CLT) vid sågverket i Ždírec, Tjeckien.

Produktionen beräknas starta under det tredje kvartalet 2022. Den uppskattade årliga produktionskapaciteten kommer efter inkörningen att vara runt 120 000 m³. Investeringen förväntas generera en årlig omsättning på cirka 70 miljoner euro vid full kapacitet och beräknas uppfylla divisionen Wood Products lönsamhetsmål på 20 % avkastning på operativt kapital (ROOC).

– Med den här investeringen kan vi accelerera vår tillväxt inom marknaden för träkonstruktioner. Satsningen ligger helt i linje med vårt strategiska koncept med integrerade bruk. Det kommer ytterligare öka våra möjligheter att erbjuda ett högkvalitativt utbud av byggprodukter till kunder över hela världen. CLT har stor tillväxtpotential på marknaden, med egenskaper som gör det möjligt att bygga högre, lättare och samtidigt starkare än någonsin. Med våra beprövade byggkoncept och kompletterande digitala hjälpmedel vill vi inspirera och driva byggindustrin att ta klivet mot en mer hållbar framtid, byggd på förnybara material, säger Lars Völkel, divisionschef, Stora Enso Wood Products.

Byggnationen av den nya produktionslinjen förväntas påbörjas under det första kvartalet 2021. Sågverket i Ždírec har en geografiskt fördelaktig placering nära Stora Ensos europeiska marknader.

Investeringen beräknas medföra en ökning med cirka 110 heltidstjänster på bruket. Stora Enso har erhållit alla nödvändiga tillstånd för projektet.

Idag har Stora Enso tre produktionsanläggningar för CLT med en total kapacitet av 270 000 m3: Gruvön i Sverige samt Ybbs och Bad St. Leonhard i Österrike.