Fiskfoder av trä kan rädda haven från överexploatering

Bild: RISE

Fisk matas med fiskfoder och för att lösa problemet med överfiske kan ett alternativ vara att i stället tillverka fiskfoder av trä. Det menar forskare på RISE som sedan flera år undersökt om det går att använda skogsråvara för tillverkning av fiskfoder. 

– Att tillverka protein med naturgas är förvisso ett alternativ, men råvaran är fossilbaserad och påverkar växthuseffekten. Det vi har gjort på RISE är istället att ta fram fiskfoder från en fossilfri råvara, nämligen skogen, berättar Björn Alriksson som är gruppchef inom bioteknik på RISE Processum.

Nyligen stod också världens första fabrik klar, för att testa proteintillverkning med hjälp av naturgas. Fabriken finns i Ryssland och proteinet ska ersätta fiskmjöl, som är en proteinkälla i fiskfoder. Tillverkningen av det nya proteinet är ett led i att hitta alternativa sätt att ta fram fiskfoder på och förutom naturgas är trä ett annat alternativ.

Rises koncept innebär att biomassa från skogen blir fiskfoder genom att proteinrika mikroorganismer odlas på skogsråvaran. Forskarna använder rester från bioraffinaderier eller rester från träden, till exempel grenar och toppar. Det pågår flera projekt och metoden har testats på ett bioraffinaderi i Örnsköldsvik.

Enligt Rise kommer en demoanläggning också snart att byggas i Frankrike. Även om arbetet fortfarande är på försöksstadiet ser resultaten lovande ut.

– I de försök som vi har gjort med tilapia växer fiskarna lika bra, eller till och med bättre i vissa fall, när de äter fiskfodret som vi tagit fram. Vi har även gjort försök på lax och öring. Studien är inte helt färdig men även här ser resultaten mycket lovande ut, säger Björn Alriksson.