Semcon lanserar ny lärplattform för skogsindustrin

Foto: Biometria

Xtractor, som är en del i Semconkoncernen, har inlett ett nytt samarbete med Biometria. Med en ny lärplattform ska Biometrias digitala utbildningar bli mer moderna och effektivare, är tanken.

 

– Lärande är en grundläggande del av oerhört många verksamheter. Därför är det viktigt att lärandet både blir pedagogiskt, effektivt och roligt för den som ska lära sig något nytt. Med en ny lärplattform och pedagogisk specialistkompetens finns det stora möjligheter att sätta tydliga mål för lärandet, skapa bra utbildningar och följa upp så att målen nås, säger Niklas Harging, vd på Xtractor.

 

Biometria ägs av över 250 medlemsföretag inom skogsnäringen  och genomför opartisk mätning av det virke som flödar mellan skog och industri.

 

– Vi har ett stort behov av en ny lärplattform eftersom vår befintliga lösning är svår att utveckla vidare. Vi letade efter något som var mer modernt och som kan anpassas efter våra specifika förutsättningar. Efter en noggrann utredning blev valet av Xtractor och Semcon som partner självklart eftersom de har lång erfarenhet av digital utbildning och erbjuder en modern och användarvänlig plattform, säger Ulrika Sten, kommunikationschef på Biometria och ansvarig för den nya lärplattformen.

 

I första steget av samarbetet blir lärplattformen tillgänglig för Biometrias medlemsföretag och kunder, med bland annat utbildningar inom virkesmätning och skördarrevision. Fokus kommer också att ligga på certifierande utbildningar. I ett andra steg lanseras plattformen för interna utbildningar hos Biometria.