Metsäs nya massabruk får miljardlån av EIB

Foto: EIB

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tecknat ett låneavtal på 200 miljoner euro med Metsä Fiber Oy för sin investering i en ny fabrik vid Kemi bruk i norra Finland.

Finansieringen är ett bidrag till investeringen som totalt beräknas till 1,6 miljarder euro, med målet att kraftigt öka produktionskapaciteten av massa och andra produkter på Kemi-anläggningen genom den senaste tekniken. Metsä Fiber har tidigare investerat i en liknande anläggning i Äänekoski, då också med stöd från EIB.

De EIB-stödda delarna av projektet gäller framför allt produktion av förnybar energi under produktionsprocessen, liksom delar av miljöskyddsarbetet.