Massapriserna fortsätter stiga i mars

Lågt utbud på massamarknaden ger köparna litet förhandlingsutrymme. Så sammanfattar branschsajten Euwid läget på massamarknaderna i mars.

Efterfrågan är fortsatt större än utbudet och situationen på lövveds- och barrvedsmassamarknaderna och är lika ansträngd, uppger initierade källor till Euwid.

Massaproducenter har ingen möjlighet att i dagsläget leverera mer massa för att tillgodose efterfrågan och en bidragande orsak till det är kommande underhållsstopp i Skandinavien och Sydamerika, som sköts upp förra året på grund av pandemin. En annan orsak är enligt Euwids källor en allt större brist på processkemikalier. Bristen kan bli så stor de närmaste veckorna att pappersmaskiner måste stängas ned, varnar sajten.