Essity ser överkapacitet på tissue-marknaden

Essitys mjukpappersfabrik i Nokia. Foto: Kotivalo/Wikimedia Commons

Essity anser att det råder överkapacitet på moderrullar vid mjukpapperstillverkningen i sin fabrik i Nokia i Finland, uppger branschsajten Euwid.  

Bruket har två mjukpappersmaskiner som producerar mjukpapper för Essitys egen konvertering och externa kunder.

Nedläggningen är planerad till slutet av tredje kvartalet och väntas leda till att maximalt 30 jobb försvinner.

Enligt Essity är stängningen av den mindre av de två pappersmaskinerna en del av en organisatorisk omstrukturering i fabriken med målet att minska överkapacitet och förbättra effektiviteten. Programmet omfattar också en investering på 4 miljoner euro i fabriken.