Majoriteten föredrar pappershanddukar

Foto: Metsä Tissue

Metsä Tissues varumärke Katrin har låtit företaget Kantar genomföra en studie över konsumenternas beteende på offentliga toaletter. Studien utfördes i januari 2021 i sju europeiska länder. Syftet med studien var att förstå hur beteendet hos besökare på offentliga toaletter har utvecklats och förändrats under de senaste 12 månaderna, och speciellt att se om vanorna har förändrats jämfört med den föregående studien, som utfördes före pandemin.

– En av de viktigaste iakttagelserna är att den personliga säkerheten är viktigare än någonsin, och 68 procent av de svarande är rädda för att smittas av en infektion på en offentlig toalett. I alla länder har s.k.  dagliga användare av offentliga toaletter minskat från 31procent i den tidigare studien till 19 procent under pandemin. Så för att offentliga toaletter ska kunna användas på ett säkert sätt måste det finnas hygieniska lösningar för tvål, mjukpapper och desinficering, säger Toni Rikkonen, varumärkesansvarig på Katrin, i ett pressmeddelande.

Enligt studien tvättar 96 procent av besökarna händerna, antingen alltid eller så gott som alltid. Det betyder att 4 procent inte tvättar händerna efter att ha besökt en offentlig toalett, så det finns fortfarande stort utrymme för att förbättra hygienvanorna. Papper är det som i första hand föredras för att torka händerna, och så har det varit sedan de första studierna genomfördes i början av 2000-talet. I den senaste studien ökade preferensen för papper från 59 till 61 procent. 29 procent föredrog handtorkar och 10 procent textilhanddukar. 55procent av de svarande i studien ansåg att handtorkar är ohygieniska.

På frågan om hur respondenterna gör för att skydda sig mot infektionssjukdomar utanför bostaden svarar 71procent att de håller avstånd, 71procent att de undviker folksamlingar och 70procent att de tvättar händerna ofta. 69procent säger att de använder munskydd utanför bostaden.

71 procent av de svarande tror också att pandemin kommer att förändra handhygienen permanent.