Kontrakt skrivna för maskinleveranser till Metsä Fibres nya massafabrik

Ill: Metsä Fibre

Metsä Fibre har tecknat maskinleveransavtal för den nya bioproduktfabriken i Kemi i Finland med företaget Raumaster. Raumaster Oy kommer att leverera maskiner till flis- och barkhantering, transportsystem för förgasare och återvinningspanna samt de flesta transportörer för mesa, kalkbearbetning och kausticering. Ett dotterbolag till Raumaster, Raumaster Paper Oy, ska leverera automatiserad balnings- och lossningsutrustning till ett hamnlager som ska uppföras i Ajos hamn i Kemi.

– Vi har satt höga mål på material, energi och miljöeffektivitet för Kemi-bioproduktbruket. Endast bästa tillgängliga teknik kommer att upphandlas för bruket. Därför kräver vi att våra partners levererar tekniskt tillförlitliga lösningar och har förståelse för våra produktionsbehov, säger Jari-Pekka Johansson, projektchef för bioproduktfabrik på Metsä Fibre i ett pressmeddelande.

Metsä Groups bioproduktfabriksprojekt i Kemi fortskrider enligt plan, och markarbeten och schaktarbeten pågår för närvarande. Cirka 300 personer från 130 olika företag arbetar just nu på fabriksområdet.

Med en budget på totalt 1,6 miljarder euro är investeringen i Kemi i norra Finland den största i den finska skogsindustrins historia. Fabriken, som ska drivas helt utan fossila bränslen, kommer att producera 1,5 miljoner ton barr- och lövvedsmassa, liksom en lång rad andra bioprodukter.